• PC Remote Control/Remote Support
    Beheer en support op afstand tot op het niveau van het werkstation
  • Patch Management
    Updates en patches van zowel het besturingssysteem als de office applicaties centraal geregeld en gecontroleerd
  • Computer Audit and Discovery
    Controle van het functioneren van zowel de hardware als de services van PCs en Servers
  • Remote Desktop Management
    Overnemen van de Desktop van servers en werkstations vanaf afstand
  • LAN and Windows Monitoring
    Het monitoren van zowel het netwerk als het besturingsysteem
  • Help Desk and Trouble Ticketing
    Helpdesk systeem waarbij gebruikers direct problemen kunnen melden.
  • Software Deployment & Systems Management
    Het uitrollen van software tegelijkertijd op meerdere werkstations, het via scripts managen van de systemen binnen het netwerk.
  • Network Policy Management
    Via beleidsregels alleen geautoriseerde applicaties toestemming verlenen tot het netwerk
  • Backup and Disaster Recovery
    Systemen kunnen binnen een uur compleet worden teruggezet
  • Anti-Virus/Anti-Spyware Detection
    Endpoint security tot op het workstation