• PC Remote Control/Remote Support
  Beheer en support op afstand tot op het niveau van het werkstation
 • Patch Management
  Updates en patches van zowel het besturingssysteem als de office applicaties centraal geregeld en gecontroleerd
 • Computer Audit and Discovery
  Controle van het functioneren van zowel de hardware als de services van PCs en Servers
 • Remote Desktop Management
  Overnemen van de Desktop van servers en werkstations vanaf afstand
 • LAN and Windows Monitoring
  Het monitoren van zowel het netwerk als het besturingsysteem
 • Help Desk and Trouble Ticketing
  Helpdesk systeem waarbij gebruikers direct problemen kunnen melden.
 • Software Deployment & Systems Management
  Het uitrollen van software tegelijkertijd op meerdere werkstations, het via scripts managen van de systemen binnen het netwerk.
 • Network Policy Management
  Via beleidsregels alleen geautoriseerde applicaties toestemming verlenen tot het netwerk
 • Backup and Disaster Recovery
  Systemen kunnen binnen een uur compleet worden teruggezet
 • Anti-Virus/Anti-Spyware Detection
  Endpoint security tot op het workstation